dimecres, 18 d’abril de 2012

MATERIAL NECESSARI I UNIÓ

Coses que es fan  falta per fabricar  l’estel:
1)   Tissores afilades
2)   Agulla  amb un ull gran  que pasa just  a  la corda brida
3)   Regle llarga  , quan mes llarga millor  es trasar la tela
4)   Rotulador, el de  de la foto es molt gruixuda, millor mes  fi.
5)   Encendedor
6)   Cordino per el bridatje, de poliéster  ,resistencia  unos 35 kilos
7)   Bobina  de fill  de poliéster  amb 100 metres es suficient
8)   La tela per les cometes alguns fan servir     les teles per fer paraigues  pero pesa masa
9)   Metre ,si es de  de 3  ó 4 metres millor
10)         Maquina de cosir ,eléctrica o manual

Recomandable :

11 )  gruix de costura per marcar les línies en la tela
12) Cinta de carroce ,te servir per  engaxar la tela del terra
13) Soldadora eléctrica, per tallar  i cremar les cordes

¿Sabs la longitud de la quilla?
Mira aquest dibuix de la esquerra, si prologues la longitud  dels costats extrutors dels triangles laterals per la seba part superior  arriba un momento en que es creuen. Desde el punt fins que la base de la compta te una distancia, es la medida de la longitud de la quilla.
El primer que te saber es el tamañy  de la nasa   que vol el fabricant .Totes les medides que es necessiten es calculara basa-se en la longitud  de la quilla (LK)__1’8

Apartir de la longitud de la quilla en cm i s’esta multiplicant per el cocient de les cifres que es mostren en aquest dibuix de la esquerra.  La formula per aplicar en la seguent:
LKx coesef –X  centimetres (medida per utilitzar)

Abans de comprar la tela conve ferlo amb calculs sobre el paper, (yo primer la diseño la escala  en paper melimetrat) te en conte que els rollos  de la tela solen tenir una amplada de 150º 160 cm.

Tinguis en compta que  has de ampliar  els costats de cada  dels panells per fer després  baixos   la superficie útil de la cometa fixat en el dibuix.

PATRONAJE I UNIO

PATONATJE I MARCAT:
Marcar sobre   la tela dels dos triangles i  el rectangle .Per fer la operació es important tenir un lloc  llis ,i net i a ser posible espacios ( per exemple al salo) per extendre  be la tela .Es important  que es te bé tensa sense arrugues  ni dobleces , per aguntar al terra va be la cinta de carrocer  lo venen en la tenda de pintura ,pegada sobre les borreres  de la tela mentres la vas tensant fins que queda  ven llisa (dibuix 4) .Amb la  ayuda de un regle llarg es marcan els dos triangles i el rectangle  tindre  en conta els centimetres que hi ha per donar els  doblegats, yo li marco amb guix blanc de costura que es ven en mercereries.
No sempre es poden treure les tres panells de la cometa de una peza com en el del dibujo  4, moltes vegades tendrás que ingeniártela fent les unions de les teles per la nasa de tamañy  gran.

TALLAT  DE LA TELA I ELS DOBLEGATS .

Retallar els 3 panels .Al ser de la cometa simétrica tenen  que ser identics  en dimensions  dels dos triangles .
Cosir els doblegats en els costats  petits del rectangle (1cm) ,en el costat  petit de cada triangle i un altre tros exterior de cada triangle (1cm).

UNIO  DE LES TRES PECES
Unim un panel triangular el panel rectangular montan-se 2 cm que habiam  que habiam deixat anteriorment, i cosim agafant les  dos teles .Com es mostra en el dibuix  de la esquerra .plegant el doblegat que hem fet com ens mostra en le dibuix de la reta i tornem  a realizar altres costures de la tela.
Unim l’altra pesa triangular seguint els mateixos pasos  aquí descrit

                      ELS PLECSC TRIANGULARS

Els plecs triangular
Fem una marca en emplazaments de les 7plecs triangulars i en els punts on va els 7 enganxats del morr (dibuix 8)  .He recordó  que aquestos cofisientets els tenen que aplicar a la formula anteriorment descrita LKxcoeff—X

Procesat a cosir els 7 triangles marcats .La tecnica de  costura esta mostrada en aquets dibuixos.Segueix poc a poc aquestos pasos i veuras que fácil es.

           REFORSOS I ESTATS
                          REFORÇS :
Ara  es el momento de afejir els reforços, el cordino que utilitazarem te que tenir resistencia  a la ala rotula de uns 75 kilos mes o menys , i diámetro de 2 o 3 mm.Sol anar be el cordino auxiliar que es ven en tendres de materials de escalada .Anira cosit a la cara exterior dels triangles  i el dobleg  superior del rectángulo (dibuix  10 ).Cosim el cordino de reforç                                
                     

cordino de refuerzo pos ano sobre el mateix  i la tela dejando un sobrant de 5 cm a  cada extrem (die 0,5 cm buix11) per después deixar un petit bucle d
0,5 cm. Y tornar a cosir  bé  reforsat pues allí anirá  enganxat una brida (detall dibuix 12)
  NUSOS DEL MOR
Son 7 trossos de cinta que va a proporcionar la curva al morr de la cometa .Bé  situados en els punts blancs que habiam  marcat previament en el dibuix 8 .Tienen que ser iguals  de longitud les cintes 7 i, de una amplada aproxidament de5 a 10 mm hi ha  que tenen en compta que tenim que cosirla  i la costura li  restarem la longitud  . Aixi el llarg de la cinta sense tenir conta on es van les costures tenen que ser de 0,026xLK .Un altra idea   es substuir les cintes per cordinos de 2 ó 3 mm. De diagmetre sempre que es respeta de la longitud de 0,o26xLK.
           BRIDATJE  I NUSOS
                   BRIDATJE:
Son els 36 trossos de corda que van a unir la cometa  amb les liníes ,ens van a donar una vegada   el aire de forma hinchat  a la nostra nasa .Els punts  de anclatje  on es  fet un nuds    en la cometa  es el  resultat  de dividir  la medida de la recta on es van  els punts de anclaje  on van  els punts de anclaje entre el punt  de aquestos .Un altra opció interasada de ferlo amb 10 brides  menys , la cometa es inflara  un poc menys  pero la ventatje  que tienes es que si es te enredara el bridatje sempre es menys amb 26 amb que 36 ,es el teu mateix .
TABLA  2
LONGITUD DEL BRIDATJE:
Com deixan  abans ,tenim 2 opciones ,si ens decidim per 36 utilitzarem tots els punts señalats .Si preferim complicarlo  menys usarem 2 , evitant colocar bridatje  els punts bé marcats en vermell(dibuix 14 i taula 2).Aqui arriba i es mostra la longitud del bridatje ,recorda que el coesient de cada brida  hi ha que multiplicar per la longitud de la quilla.Un consell; Un bon sistema que yo utilitzi per retallar els cordinos de bridatje per ahorrarte treball es amb un soldador  electric , perque a la vegada que lo que retalles es quema  evitant aixi que es deshilaci .La resistencia que tenen que tenir les cordes del bridatje es suficient amb que aguantem 30 ó 40 kilos , no mes anira el pes de la traccio rápida per varíes brides.
NUSOS:

El nus que tenim que realizar en la brida per enganxar-la  en la cometa es un nus  simple el que després  se li añadeix  un nus  correzat , la forma de ferla se escriu en els seguents dibuixos .Una vegada que hem  enseñyat el nus unes vegades ,procedirem a realizarlo en els punts de bridatje , a atraves de la tela abrazant firmen el cordino de reforç. Els pasos a seguir son aquestos:1) Senebra la corda de bridatje per el ull de una agulla,logicament la agulla te que ser de un tamañy adecuat per ell.
2) Atravesar la tela bordejant el cordino  de reforç i tornem a travesar la tela com en aquest dibuix de la Esquerra.3) Treure la agulla del nus corresat.4)En els punts de bridatje  A1 ,B6IA12 no es necessari utilizar la agulla perque son els punts  on están els final del cordino  de refors i tenen  un bucle  que ya había realisat previament.Ja casi tenim la cometa casi acabada ,ahora queda anudar les altres puntes  del bridatje .Pero abans  de aixó tenim que agrupar el bridatje en 4 parts bé difereciats:
-brida de atracció Esquerra
-Brida de atracció dreta
-Brida de traccio Esquerra
-Brida de atracció dreta
Ahora  tenim que preparar 4 petites cordes de 4mm de diametre i uns nusos distanciats com la nostra en el dibuix seguent:
Ahora farem un nus  al bridatje en el dibuix 15  a les petites cordes que acabem de preparar  ,quedant finalment com aquest dibuix:

Si has arribat fins aquí enarabona  la teva cometa NASA ahora tan sols queda  posar  4 liníes (2 de atracció i 2 de freno) .Cada línea  de la cometa es ajustable ,en vents fluixos  a retallar les liníes de freno en vents forts  allargarlos .Ls longitud de les liníes dependent  fundamentalment del tamañy  de la cometa ,la velocitat del vent  i de la zonaon
les fasis   servir  . S i  la fas servir per exemple  , y actualmente tinc 4 nases  de 190 ,de 240 ,de 400 cm de LK con les liníes de 30 m, si  hace mucho la nasa de 195 con liníes  de 15m. Un consell : marca  amb rotuladors de diferent color les puntes   de les líneas per aixi saber en cas de enredo o si les  vas usa en un altra cometa una vegada desmontades cuals corresponen per exemple les liníes de freno  izquierdo con sus brides  corres pondement.
           NOTAS     A   TENER EN  CUENTA:
Maneja la cometa Nasa  amb precausió ,es una cometa que la seva relació tamañy potencia es major que  un altra  tipo de cometes ,no utilitzis la cometa per donar salts .Yo  com a autor de aquestos plans no hem responsabilizo de accidents causats per seguir els plans  aquí descritos .Els dibuixos ,fotos ,tables i text,estan bastants en experecia , experiments ,ensajs propis i recopilacions de altres plans baixats de Internet.
                                                                      
A11
0,912 x LK--
Long. de      brida en cm.
  A 12
0,851 x LK--
Long. de brida en cm.
B6
0, 700 x LK--
Long . de brida en cm.

dimarts, 13 de març de 2012

contrucions de un estel

1-Esqullim tres folis de culo i marquem els dos laterals com indica la figura.

2- Tallem el folis laterals i es marquem amb dreta i esquera.

3- Unim els tres folis i fiquem els cordi-nos també fiquem cordi-nos a  part  de dal  dels triangles també fiquem lateral 

4-En un full apart i de color que vulgem  fem set tires deigual tamay.

5- Segons les tires a la part de dal del rectangle distibuides equitatibament . Única ment pero , haurem de pegar la part de dal de la tira.


6.Fem les brides esquerra i dreta de l'estel.Diferenciant las A de les B. 


7. Fem  els nusos de alandra per tal unir les brides posteriors línies de l'estel.8.Les tires que hem pegat a la part de dal de l'estel.Com ara pegarem la part de sota de la tira de tal forma que haurem de doblegar tota la partde de dal de l'estel.9.Confeccionem les quatre línies de l'estel.Aquestes aniran lligades als nusos d'alandre.10.L'altre part de les línies l'unirem als dos comandaments dos línies per cada comandament.

dimarts, 7 de febrer de 2012

ME AGRADARÍA FER PELUQUERIA

M'agradaria fer perruqueria perquè aixì sabre fer pentinats,i m'agradaria aprendre a tallar els cabells, fer tints, la permanent,fer metxes. Així després podré muntar-me una perruqueria i ja sabré fer pentinats, tint, mexes, la permanent llisa i risada.No m'agradaria fer el trastet de reparació de bicicleta perquè no m'agrada reparar res i ho faig malament.
divendres, 28 d’octubre de 2011

Un dia en la Paya volando cometas

Yo no baix hanar a la platja perque estaba malalta . Els meu company man dit que ban anar a la platja de la pineda per vullar els estels , el dimatrs dia 25, anaben am el de 4 curs, es ban pusar per parella pe vular el estel
Es un nasa parawin la foto la he cojido de intertetEs una foto volando nasaparawin en la playa