dimarts, 13 de març de 2012

contrucions de un estel

1-Esqullim tres folis de culo i marquem els dos laterals com indica la figura.

2- Tallem el folis laterals i es marquem amb dreta i esquera.

3- Unim els tres folis i fiquem els cordi-nos també fiquem cordi-nos a  part  de dal  dels triangles també fiquem lateral 

4-En un full apart i de color que vulgem  fem set tires deigual tamay.

5- Segons les tires a la part de dal del rectangle distibuides equitatibament . Única ment pero , haurem de pegar la part de dal de la tira.


6.Fem les brides esquerra i dreta de l'estel.Diferenciant las A de les B. 


7. Fem  els nusos de alandra per tal unir les brides posteriors línies de l'estel.8.Les tires que hem pegat a la part de dal de l'estel.Com ara pegarem la part de sota de la tira de tal forma que haurem de doblegar tota la partde de dal de l'estel.9.Confeccionem les quatre línies de l'estel.Aquestes aniran lligades als nusos d'alandre.10.L'altre part de les línies l'unirem als dos comandaments dos línies per cada comandament.

1 comentari: